Menu Zamknij

Wsparcie prywatnych remontów w rewitalizacji- dotacje w SSR – Kalisz

Rozmowa z Panią Izabelą Grześkiewicz – kierownikiem Biura Rewitalizacji oraz z Panem Marcinem Wolniakiem i z Panią Agnieszką Różalską – Kusza, pracownikami Biura Rewitalizacji.
Na wstępie omówiono początki powołania Specjalnej Strefy Rewitalizacji jakim jest ścisłe centrum miasta Kalisz oraz możliwości wykorzystania instrumentów prawnych zwłaszcza w zakresie dofinansowania na remonty prywatnych nieruchomości zlokalizowanych w granicach uchwalonej SSR.

W ramach zachęcania prywatnych właścicieli do korzystania z możliwości dofinansowania remontów miasto Kalisz  zaangażowało się w rozprzestrzenianie informacji o dotacjach za pomocą prasy, radia, mailowo jak również poprzez wywiady w terenie.
Poruszono również wątek wsparcia polityki proekologicznej miasta, który ma swoje odzwierciedlenie w zapisach Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednym z celów Gminnego Programu Rewitalizacji jest poprawa jakości powietrza.
Przedstawiono zakres robót jaki najczęściej jest stosowany przez wnioskodawców w Kaliszu i w jaki sposób miasto zabezpiecza środki na przyznawane dotacje.

Na końcu omówiono możliwości wsparcia właścicieli budynków lub użytkowników wieczystych w przygotowaniu dokumentacji i wniosków na remonty zabudowy oraz oceniono narzędzie jakim jest Specjalna Strefa Rewitalizacji oraz zdolności realizacji  wyznaczonych przez miasto zadań w przeciągu 10 lat obowiązywania SSR.

Podobne wpisy