Menu Zamknij

Aktualności

Nowe wytyczne na poziomie UE dotyczące adaptacji budynków do zmian klimatu.

Badanie kwalifikacji i umiejętności w energooszczędnym budownictwie w Polsce w latach 2013-2022

Życzenia spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2023!

Filmy podsumowujące projekt pt.: „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. 2020 – 2022

EUKI – Konferencja sieciująca 2022, BERLIN 20 – 21 Wrzesień. WSPIERANIE ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Kalkulator efektywności energetycznej

Rewaloryzacja i modernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik

Szkolenia pilotażowe – podsumowanie działań

Akademia Rewitalizacji – Podsumowanie – seria webinariów pt. „Efektywność energetyczna budynków, dzielnic, miast oraz zagadnienia finansowe” w ramach projektu EDINA.

Konferencja URBiNAT pt.: „Natura dla innowacyjnej regeneracji urbanistycznej (NATiURB)”

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik

Podziękowania za udział w szkoleniach stacjonarnych w Żyrardowie w dniu 28 czerwiec 2022 r.

Raport z webinarium Akademii EUKI z 15 czerwca 2022 r. Digitalizacja dla bardziej zielonej przyszłości: zarządzanie danymi w inteligentnych miastach.

Akademia Rewitalizacji – podziękowania, zaproszenie do kontynuacji i nowe logo!

Akademia rewitalizacji – seria webinariów – 31 maj 2022 r.

Stacjonarne szkolenia pilotażowe – 28 czerwca 2022 r. w Żyrardowie

Akademia rewitalizacji – seria webinariów – 17 maj 2022 r.

Akademia rewitalizacji – seria webinariów – 10 maj 2022 r.

Życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych

Akademia rewitalizacji – seria webinariów- 20 kwiecień 2022 r.

Akademia rewitalizacji – seria webinariów – 12 kwiecień 2022 r.

Enabling Regulation for Temporary Use – Online Workshop – 6 maja 2022 (Warsztaty online na temat urbanistyki tymczasowej)

Stacjonarne szkolenie pilotażowe – 22 kwietnia 2022 r. w Malczycach

Akademia rewitalizacji – seria webinariów – 5 kwiecień 2022 r.

Szkolenia pilotażowe – zmiana formuły szkolenia w Opolu z stacjonarnego na online!

Stacjonarne szkolenie pilotażowe – 25 marca 2022 r. w Opolu

Akademia rewitalizacji – seria webinariów – 22 marzec 2022 r.

Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA – Marzec – Czerwiec 2022 r.

Akademia rewitalizacji – seria webinariów – 8 marzec 2022r.

Akademia rewitalizacji – seria webinariów, marzec – maj 2022 r.

Szkolenia pilotażowe w ramach projektu EDINA, marzec – czerwiec 2022 r.

Życzenia Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 2022!

Raport C40 Cities oraz Cities i McKinsey Sustainability z 2021 r. “Strategia adaptacji do zmian klimatu w miastach”

Konferencja sieciująca EUKI 2021. Gotowi do działań na rzecz klimatu. Razem dla neutralności klimatycznej Europy 23-24 listopad 2021 r.

NEWSLETTER 2, WIZYTA STUDYJNA DO NIEMIEC, 18-22 PAŹDZIERNIK 2021 r.

Fundacja Sendzimira zaprasza do udziału w programie szkoleniowym pt. „Renowacja i termomodernizacja budynków historycznych w dobie kryzysu klimatycznego”.

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu / Wyszukiwarka EkoDotacji

„Jak włączyć jakość środowiska wewnętrznego Indoor environmental quality (IEQ) do krajowych długoterminowych strategii renowacji”.

NEWSLETTER – EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich

Raport z międzynarodowych warsztatów REHVA pn. “People-Centred Energy Performance Certificates for Buildings” na temat Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Koalicja ds. efektywnego zarządzania otwartymi przestrzeniami w miastach w celu redukcji miejskich wysp ciepła – The Smart Surfaces Coalition

Konferencja podsumowująca projekt BEACON 16-17 CZERWIEC 2021r.

Doświadczenia projektu EDINA na Kongresie Polityki Miejskiej

Kongres Polityki Miejskiej – Warsztaty dotyczące poprawy efektywności energetycznej w obszarach rewitalizacji (projekt EDINA) – Katowice, 7 czerwca 2021 r.

Kongres Polityki Miejskiej – O rewitalizacji na Kongresie Polityki Miejskiej – Katowice, 7-8 czerwiec 2021 r.

Ankieta online opiniująca działania Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

Webseminarium EUKI – Współpraca z gminami w zakresie działań na rzecz poprawy klimatu.

Przekształcenie mobilności – w kierunku rozwiązań przyjaznych dla klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej – webinarium EUKI

Seria podcastów powstałych w ramach Akademii Rewitalizacji

Podsumowanie warsztatów inauguracyjnych, które miały miejsce 12.02.2021 r. w ramach prowadzonych działań promocyjnych i upowszechniających założenia projektu pn. „EDINA “.

Podsumowanie warsztatów z dnia 26.02.2021 r. w ramach prowadzonych działań promocyjnych, upowszechniających założenia projektu pn. „EDINA”. Temat przewodni: Rozwiązania dla miejskich obszarów rewitalizacji.

Podsumowanie ostatnich z serii trzech warsztatów, które odbyły się w dniu 12.03.2021 r. Temat przewodni: Poprawa wydajności energetycznej budynków.

Warsztaty „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)”

Web-Seminarium Akademii European Climate Initiative (EUKI): Podsumowanie niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – spostrzeżenia na temat osiągnięć polityki klimatycznej i strategii współpracy drugiej połowy 2020 r

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (European Bank for Reconstruction and Development EBRD) Wspólnota Zielonych Miast (Green Cities Community)EBRD Green Cities Community

Błękitno-zielona infrastruktura dla łagodzenia zmian klimatu w miastach – narzędzia strategiczne

Inauguracja projektu EDINA „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” 2020 – 2022

Polska konferencja Wspólnoty EUKI (Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej) 19 listopad 2020r.

Nowa Karta Lipska i Agenda Terytorialna UE 2030 przyjęte przez ministrów UE ds. rozwoju miast i spójności terytorialnej!

Kick-off meeting 26 – 27 listopad 2020 r. w ramach inauguracji projektu EDINA „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.

Warsztaty z zakresu komunikacji między miastami