Menu Zamknij

Podziękowania za udział w szkoleniach stacjonarnych w Żyrardowie w dniu 28 czerwiec 2022 r.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w szkoleniach stacjonarnych, które miały miejsce w dniu 28 czerwca 2022 r. w Żyrardowie.

Szkolenie dotyczyło poprawy efektywnosci energetycznej w procesach rewitalizacji oraz sposobów kompleksowej poprawy efektywności energetycznej poprzez polepszenie parametrów technicznych budynków mieszkalnych.

Dostępne materiały ze szkoleń sa możliwe do pobrania poniżej:

Zapraszamy również do zapoznania się z opracowaniem pt.: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik.

Opracowanie to zostało sporządzone w ramach projektu pn. “EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach rewitalizacji i na obszarach miejskich”.

Szkolenie było objęte patronatem honorowym MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Ten projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Podobne wpisy