Menu Zamknij

Miasta

Miasta z uchwaloną Specjalną Strefą Rewitalizacji

Specjalne Strefy Rewitalizacji (SSR) zostały wprowadzone do polskiego porządku prawnego art. 25 ustawy o rewitalizacji i nie miały wcześniej odpowiedników. Są dzięki temu jednymi z pierwszych narzędzi urbanistyki operacyjnej w Polsce. Łączą w sobie rozwiązania prawne i organizacyjne, które przez maksymalnie 10 lat pozwalają intensywnie zmieniać obszar rewitalizacji lub jego część. W gminach, w których podjęto decyzje o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji, planowano głównie skorzystać z narzędzia stymulującego remonty prywatnych nieruchomości, tj. dotacji dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, w których prowadzone będą projekty rewitalizacyjne na obszarze SSR. SSR oferuje także dużo więcej narzędzi prawnych i urbanistycznych. Zachęcamy do zapoznania się z nimi w publikacji „Specjalna Strefa Rewitalizacji w praktyce”:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/86068/SSR_w_praktyce.pdf