Menu Zamknij

Filmy podsumowujące projekt pt.: „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. 2020 – 2022

W dniu 16.10.2020 r. podpisaliśmy umowę na projekt pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” z Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (GIZ) (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)) w ramach konkursu realizowanego przez European Climate Initiative (Europejską Inicjatywę Klimatyczną) (EUKI).

Liderem projektu był Instytut Rozwoju Miast i Regionów wraz z dwoma partnerami: Fundacja Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.).

Projekt od samego początku zakładał sekwencyjne przeprowadzenie spotkań informacyjnych, warsztatów i szkoleń pilotażowych wspierających poprawę efektywności budynków prywatnych w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. W rezultacie tych działań powstały różnorodne narzędzia  tzw. toolkits (opracowane metody, wytyczne) w tym między innymi opracowanie pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik,  materiały szkoleniowe, w tym audiowizualne (podcasty), poradniki dotyczące stosowania dotacji z budżetu gminy do poprawy energetycznej budynków w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. W projekcie został także rozbudowany kalkulator efektywności energetycznej, na bazie kalkulatora efektywności finansowej https://kalkulator.rewitalizacja.walbrzych.pl/, który jest produktem projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji w Wałbrzychu. Zarówno Narzędziownik (opracowanie) jak i kalkulator efektywności energetycznej są już dostępne na naszej stronie internetowej projektu edina.irmir.pl w zakładce Narzędziownik.

Wypracowane metody i produkty zostaną następnie rozpowszechnione wśród podmiotów prywatnych i publicznych w Polsce oraz na Litwie, Łotwie i Węgrzech. Projekt przyczyni się do zwiększenia kompetencji odbiorców w zakresie wykorzystania odpowiednich narzędzi do poprawy efektywności energetycznej budynków w sektorze prywatnym, w tym budynków o złożonej strukturze własności.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z 8 filmami podsumowującymi projekt EDINA tutaj!

Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Podobne wpisy