Menu Zamknij

Szkolenia pilotażowe – podsumowanie działań

W ramach kolejnego etapu projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” Instytut Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) wraz z  partnerami w projekcie: Fundacją Poszanowania Energii (FPE) oraz Inicjatywę Mieszkaniową dla Europy Wschodniej (Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.)) zorganizował szkolenia pilotażowe w formule online i stacjonarnie.

Na szkolenia zostali zaproszeni przedstawicieli z Urzędów Miast/Gmin z różnych miast posiadających gminne programy rewitalizacji lub inne uchwały dotacyjne, wspierające remonty prywatnych budynków mieszkalnych, właściciele/zarządcy nieruchomości, wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, towarzystwa budownictwa społecznego, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych podmiotów. Szkolenia dotyczyły:

  • poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji (uwarunkowania prawne prowadzenia procesu rewitalizacji, programowanie narzędzi wsparcia, łączenie różnych dostępnych źródeł finansowania, różne sposoby informowania prywatnych inwestorów o możliwych wsparciach finansowania robót budowlanych na poszczególnych etapach modernizacji budynku, dobre praktyki dotacyjne w Specjalnych Strefach Rewitalizacji);
  • sposobów kompleksowej poprawy efektywności energetycznej poprzez polepszenie parametrów technicznych budynków w procesach inwestycyjnych (rodzaje audytów energetycznych, różne sposoby modernizacji budynków poprawiające efektywność energetyczną i standard budynku wykorzystując różne źródła energii w zależności od lokalnych uwarunkowań i udziału różnych interesariuszy, weryfikacja uzyskanych efektów energetycznych i kosztów eksploatacji budynku przed i po remoncie, kolejność wykonywania prac modernizacyjnych).

Istotnym elementem szkoleń było podniesienie świadomości inwestora w zakresie nowych, dostępnych rozwiązań i metod poprawiających energooszczędność budynków oraz komfort jego użytkowania oraz zintegrowane podejście do prac remontowych budynku podnoszących krok po kroku jego energooszczędność tak, aby jedno z działań nie „blokowało” kolejnych.

Pierwsze spotkanie informacyjne na temat szkoleń odbyło się 11 marca 2022 r. w formule online. Na spotkaniu tym zaprezentowano wstępny program szkolenia oraz omówiono zakres spraw administracyjnych i logistycznych. Ponieważ uczestnicy w większości wyrazili chęć odbycia szkolenia online zamiast szkoleń stacjonarnych zdecydowaliśmy się zorganizować dwa szkolenia online w terminie: 25.03.2022 r i w terminie 20.06.2022 r oraz jedno całodniowe, stacjonarne szkolenie pilotażowe w Żyrardowie w dniu 28 czerwca 2022 r.

W spotkaniu informacyjnym z dnia 11 marca 2022 r. wzięli udział przedstawiciele Urzędów Miast/Gmin, Urzędów Marszałkowskich, zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, przedstawiciele Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) oraz właściciele nieruchomości. Łącznie w spotkaniu wzięło udział 50 osób.

W szkoleniach pilotażowych online, które odbyły się kolejno 25 marca 2022 r oraz 20 czerwca 2022 r. uczestniczyło łącznie 35 osób (byli to przedstawiciele Urzędów Miast/Gmin, Urzędów Marszałkowskich,  zarządcy nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych, Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Łącznie w szkoleniu uczestniczyło przedstawicieli z 32 polskich miast/gmin takich jak: Tarnów Opolski, Opole, Radomsko, Grudziądz, Płock, Nysa, Kłaczyna, Zawiercie, Biała Rawska, Ozorków, Łask, Turek, Wrocław, Gdańsk, Rawa Mazowiecka, Zapolice, Iława, Łódź,Koszalin, Pątnów, Rawicz, Nowy Sącz, Bytom, Gmina Kartuzy, Zielona Góra, Żyrardów, Włocławek, Miasto Piastów, Stalowa Wola, Przemyśl, Konin.

Szkolenie pilotażowe w formule online (25 marzec 2022 r.).

Program szkoleń pilotażowych z 25 marca 2022 r. trwał od godziny 9:00 do godziny 13:15 z przerwami i składał się z dwóch bloków tematycznych, w skład których wchodziła część wykładowa i warsztatowa.

Blok nr 1: Wykład: Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji.

  • Uwarunkowania prawne prowadzenia rewitalizacji.
  • Narzędzia wspierania remontów wynikające z ustawy o rewitalizacji.
  • Finansowe aspekty działań rewitalizacyjnych związanych z poprawą efektywności energetycznej.
  • Dobre praktyki i inspiracje z innych miast.

Blok nr 1: Warsztat: Wprowadzanie standardów efektywności energetycznej na obszarach objętych gminnym programem rewitalizacji.

Blok nr 2: Wykład: Efektywność energetyczna w budownictwie

  • Rodzaje audytów energetycznych
  • Przegląd sposobów modernizacji budynków
  • Weryfikacja uzyskanych efektów energetycznych

Blok nr 2: Warsztat: Szacowanie oszczędności energii w wyniku działań poprawiających efektywność energetyczną.

Podsumowanie plus dyskusja

Szkolenie pilotażowe w formule online (20 czerwiec 2022 r.).

Program szkoleń pilotażowych online z 20 czerwca 2022 r. trwał od godziny 12:00 – 14:00.

Szkolenia obejmowały zakres tematyczny związany z:

1. Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji – aspekty prawne i finansowe.

2. Poprawa efektywności energetycznej budynków na obszarach rewitalizacji – aspekty praktyczne.

Stacjonarne szkolenie pilotażowe (28 czerwiec 2022 r.).

W stacjonarnym szkoleniu pilotażowym, które odbyło się w Żyrardowie w dniu 28 czerwca 2022 r. w budynku Resursy (dawnej siedziby Zrzeszenia Urzędników Towarzystwa Akcyjnego Zakładów Żyrardowskich) mieszczących się przy ul. 1 Maja 45. Szkolenie odbyło się w tzw. Sali balowej i trwało w godzinach od 9:00 – 16:00. W szkoleniu uczestniczyło 22 osoby (przedstawiciele Urzędów Miast/Gmin, właściciele nieruchomości, przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz Towarzystwa Budownictwa Społecznego) łącznie z 12 polskich miast/gmin takich jak: Biała Rawska, Bytom, Płock, Sochaczew, Zawiercie, Grudziądz, Żyrardów, Radomsko, Miasto Piastów, Opole, Brochów, Łódź. 

Program szkoleń pilotażowych obejmował poniższe zagadnienia:

GODZINAROZKŁAD ZAJĘĆPROWADZĄCY
9:00 – 10:30Powitanie plus wykład (90 minut)   Temat wykładu: Tworzenie warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji. Uwarunkowania prawne prowadzenia rewitalizacji. Narzędzia wspierania remontów wynikające z ustawy o rewitalizacji. Model wsparcia projektów rewitalizacyjnych uwzględniających efektywność energetyczną w ramach rozwiązań Specjalnej Strefy Rewitalizacji.  IRMiR Katarzyna Spadło  
10:30 – 10:45Przerwa
10:45 – 11:30Część warsztatowa (45 min) w tym dyskusja ogólna, pytania i wnioski   Temat warsztatu: Jak tworzyć program remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji z uwzględnieniem zagadnień poprawy efektywności energetycznej?  IRMiR Katarzyna Spadło  
11:30 – 12:15Powitanie plus wykład (45 minut)   Temat wykładu: Efektywność energetyczna w budownictwie Rodzaje audytów energetycznych  FPE Jerzy Kwiatkowski / Joanna Rucińska
12:15 – 12:30Przerwa
12:30 – 13:15Dalsza część wykładu (45 min)   Przegląd sposobów modernizacji budynków Weryfikacja uzyskanych efektów energetycznychFPE Jerzy Kwiatkowski / Joanna Rucińska
13:15 – 14:00Część warsztatowa ( 45min) w tym dyskusja ogólna, pytania i wnioski Temat Warsztatu: Szacowanie oszczędności energii w wyniku działań poprawiających efektywność energetyczną  FPE Jerzy Kwiatkowski / Joanna Rucińska
14:00 – 14:30Lunch
14:30 – 16:00PODSUMOWANIE SPOTKANIA – KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Każda z części warsztatowych szkolenia stacjonarnego była okazją do praktycznego przećwiczenia zaleceń przedstawionych w publikacji pt.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych  w obszarach rewitalizacji – Narzędziownik”. Opracowanie zostało udostępnione wszystkim uczestnikom. Na szkoleniu oprócz listy obecności rozdano również ankiety z prośbą o rekomendacje i zalecenia do powyższej publikacji oraz ocenę szkoleń.

Większość uczestników zdecydowanie potwierdziła, że poruszane tematy podczas szkolenia są ważne. Efektywność energetyczna umożliwia zmniejszenie rachunków za energię oraz oszczędność surowców, a mniejsze zużycie energii oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Z pewnością poszerzyli wiedzę zarówno w kontekście aspektów technicznych jak i z zakresu tworzenia warunków do poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji, tworzenia programów remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji z uwzględnieniem zagadnień poprawy efektywności energetycznej.

Stacjonarne szkolenie pilotażowe z dnia 28 czerwca 2022 r.
Materiały szkoleniowe – projekt EDINA

Ten projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych

Podobne wpisy