Menu Zamknij

Kick-off meeting 26 – 27 listopad 2020 r. w ramach inauguracji projektu EDINA „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”.

EDINA kick-off meeting.

W dniach 26 – 27 listopad 2020 r. odbyło się spotkanie inauguracyjne lidera, partnerów i ekspertów z dziedziny efektywności energetycznej, urbanistyki i architektury z Polski i z Niemiec. Spotkanie miało na celu omówienie projektu i planu jego realizacji. Zostało przeprowadzone online za pomocą platformy Ms Teams.

Wydarzenie towarzyszące

W dniu 26 listopada można było również wziąć udział w Web Seminarium Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) na temat Renowacji w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) EUKI Academy Web Seminar on: The Renovation Wave under the European Green Deal.

Omawiane zagadnienia wg programu Web Seminarium poniżej:

  • Powitanie przez secretariat Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) – Matthias Daun.
  • Fala renowacji na potrzeby Europy (ekologizacja budynków, tworzenie miejsc pracy, poprawa jakości życia) – Program pracy Europejskiego Zielonego  Ładu dla sektora budowlanego (Sibyl Steuwer, Dyrektor biura w Berlinie, Buildings Performance Institute Europe (BPIE ASBL).
  • Pytania i odpowiedzi (rozmowa za pośrednictwem czatu).
  • Financing the Wave – Good Practice from EUKI Project “Our Buildings” (Sibyl Steuwer oraz Dragomir Tsanev, Dyrektor wykonawczy, Center for Energy Efficiency).
  • Pytania i odpowiedzi (rozmowa za pośrednictwem czatu).

Warsztaty z zakresu komunikacji między miastami:

W dniu 26.11. 2020 r. odbyły się pierwsze warsztaty z zakresu komunikacji dla wszystkich uczestników spotkania inauguracyjnego w ramach projektu pn.: „Energooszczędny rozwój w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich (EDINA)”.

Spotkanie odbyło się poprzez platformę ZOOM.Głównym celem warsztatów było wzajemne poznanie się oraz wymiana doświadczeń praktyków z  wzorcowych miast posiadających wiedzę z zakresu wdrażania oraz wykorzystywania instrumentów prawnych Specjalnych Stref Rewitalizacji na potrzeby poprawy otoczenia i infrastruktury. W spotkaniu inauguracyjnym wzięli udział lider projektu czyli Instytut Rozwoju Miast i Regionów oraz partnerzy: Fundacja Poszanowania Energii (FPE) i Housing Initiative for Eastern Europe (IWO). Szczególnymi gośćmi wspierającymi projekt  byli przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Warsztaty składały się z kilku części. W części powitalnej Pani Aleksandra Jadach Sepioło – kierownik projektu, zaprezentowała najważniejsze cele projektu EDINA. Pan Maciej Aulak, dyrektor Departamentu Programów Pomocowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej serdecznie zachęcił do udziału w projekcie jako wsparcie dla przyszłych celów projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r. oraz Krajowego planu na rzecz energii i klimatu 2021-2030. Pan Szymon Tumielewicz z Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej z Ministerstwa Środowiska i Klimatu opowiedział o potrzebie zaplanowania działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej co wpłynie korzystnie na zmianę warunków klimatycznych.

W części wykładowej Pan Aldo Vargas-Tetmajer zaprezentował różnorodne metody rozpowszechniania doświadczeń między miastami, przykładowe projekty, których celem było utworzenie podobnych narzędzi jak w projekcie EDINA, różne przykłady z zakresu rozpowszechniania rezultatów projektów na poziomie międzynarodowym.

Kolejnym etapem spotkania była krótka prezentacja wszystkich uczestników warsztatów, przede wszystkim praktyków z polskich miast, w których zostały uchwalone Specjalne strefy Rewitalizacji. Omawiane były okres obowiązywania Specjalnych Stref Rewitalizacji w poszczególnych miastach oraz liczba zorganizowanych w nich naborów na dotacje. Następnie zaprezentowali się partnerzy krótko opisując swoją rolę w projekcie EDINA.

W części warsztatowej każdy z przedstawicieli miast opowiedział o doświadczeniach w ramach Specjalnych Stref Rewitalizacji oraz o swoich oczekiwaniach w stosunku do projektu EDINA.

Podsumowując ustalenia z warsztatu, stwierdzono, że niezbędne jest utworzenie strony internetowej z platformą do wymiany doświadczeń na temat Specjalnych Stref Rewitalizacji oraz mediów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter promujących najważniejsze wydarzenia w projekcie, jak również informacje na temat poprawy efektywności energetycznej.

Podobne wpisy