Menu Zamknij

Seria podcastów powstałych w ramach Akademii Rewitalizacji

W ramach Akademii Rewitalizacji przedstawiamy Państwu serię podcastów, które pokazują, jak dzięki wsparciu remontów w zasobach prywatnych właścicieli zmieniają się obszary rewitalizacji. Przedstawiciele miast, w których obowiązują Specjalne Strefy Rewitalizacji (Łodzi, Kalisza, Płocka i Włocławka), dzielą się w wywiadach doświadczeniami ze stosowania narzędzi SSR. Głównym tematem są dotacje na remonty nieruchomości prywatnych. Działania remontowe wspierane przez dotacje, finansowane z budżetu miast, przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców, efektywności energetycznej budynków, estetyki poszczególnych ulic i całych obszarów rewitalizacji. Stają się częścią większego procesu, prowadzonego przez miasta, realizując gminne programy rewitalizacji z wykorzystaniem różnorodnych źródeł finansowania. Tylko dzięki kompleksowym działaniom proces ten ma szansę doprowadzić do trwałej odnowy obszaru rewitalizacji. Dotacje w Specjalnych Strefach Rewitalizacji są jego ważnym elementem, ponieważ umożliwiają prywatnym właścicielom podjęcie remontów, na które być może nie zdecydowaliby się bez tej zachęty. Niekiedy, jak pokazują podcasty, dopiero widoczne efekty  rewitalizacji (ożywienie aktywności społecznej w przestrzeni publicznej, rozkwit handlu czy poprawa estetyki sąsiadujących budynków) skłaniają właścicieli do wystąpienia o dotację na remont budynku. To znak, że w możliwość rewitalizacji konkretnego obszaru wierzy stopniowo coraz więcej osób. Tylko w Specjalnych Strefach Rewitalizacji, można ten instrument stosować, stymulując remonty, a w ramach nich – poprawę efektywności energetycznej remontowanych budynków prywatnych.

Serdecznie zapraszamy do przesłuchania podcastów.

Podobne wpisy