Menu Zamknij

Polska konferencja Wspólnoty EUKI (Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej) 19 listopad 2020r.

Głównym celem konferencji było zapoznanie się członków Polskiej Wspólnoty Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) oraz omówienie wyzwań wynikających z strategii Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal). W ramach konferencji uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w realizacji projektów EUKI oraz określili przyszłe wyzwania i główne bariery w realizacji projektów EUKI. Tworzenie sieci przyczyni się do bardziej ciągłego przepływu informacje między projektami EUKI oraz promowania wspólnego podejścia do kwestii polityki klimatycznej. Wymiana doświadczeń i specjalistycznej wiedzy przyczyni się również do zwiększenia skuteczności projektów EUKI w dziedzinie klimatu.

Podczas konferencji przeprowadzone zostały warsztaty, podczas których uczestnicy poruszyli następujące tematy:

  • Przyszłe wyzwania w Polsce w zakresie działań na rzecz klimatu – kluczowe punkty dla decydentów oraz podejście do wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu w Polsce – podsumowanie warsztatu[AJ1] ,
  • Jak mój projekt EUKI przyczynia się do działań klimatycznych w Polsce – przykłady praktyczne,
  • Przykłady nowych tematów, które mogą być realizowane przez EUKI. Pomysły i doświadczenia dotyczące możliwości finansowania poza EUKI. Wymiana doświadczeń i poglądów pomiędzy polskimi organizacjami na ten temat,
  • Jak poprawić wymianę doświadczeń i przepływ informacji między Wspólnotą EUKI.

Więcej Informacji na temat EUKI (Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej) można znaleźć na stronie https://www.euki.de/en/

Więcej informacji na temat Europejskiego Zielonego Ładu ((The European Green Deal) można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en

Podobne wpisy