Menu Zamknij

Konferencja sieciująca EUKI 2021. Gotowi do działań na rzecz klimatu. Razem dla neutralności klimatycznej Europy 23-24 listopad 2021 r.

23 i 24 listopada 2021 r. odbyła się międzynarodowa konferencja Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) pod tytułem Konferencja sieciująca EUKI 2021. Gotowi do działań na rzecz klimatu. Razem dla neutralności klimatycznej Europy 23-24 listopad 2021 r. Celem w/w konferencji była wymiana wiedzy pomiędzy realizatorami poszczególnych projektów EUKI a także przedstawicielami BMU (Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego), Komisji UE, Sekretariatu EUKI oraz przedstawicielami samorządów lokalnych.

Podczas dwudniowej konferencji EUKI odbyło się wiele interesujących prelekcji oraz interaktywnych warsztatów, w których brali udział realizatorzy obecnych projektów EUKI.

Omawiane były miedzy innymi takie tematy jak Unijny pakiet „Gotowi na 55”, ‘Fit for 55 package’

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, poprzez europejskie prawo klimatyczne, UE wyznaczyła sobie wiążący cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Wymaga to znacznego obniżenia obecnych poziomów emisji gazów cieplarnianych w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Jako pośredni krok w kierunku neutralności klimatycznej, UE zwiększyła swoje ambicje klimatyczne na rok 2030, zobowiązując się do zmniejszenia emisji o co najmniej 55% do 2030 r.

W ramach tzw. pakietu “Fit for 55” UE pracuje nad zmianą przepisów dotyczących klimatu, energii i transportu, aby dostosować obecne przepisy do wyznaczonych celów na lata 2030 i 2050. W pakiecie zawarto szereg nowych regulacji.

Więcej informacji o pakiecie można uzyskać na stronie Rady Unii Europejskiej

Drugiego dnia konferencji odbyły się ciekawe warsztaty, do których można było się przyłączyć. W poszczególnych sesjach warsztatowych były poruszane takie tematy jak:

1. Transformacja energetyczna na Bałkanach.

2. Zaangażowanie obywateli w tworzenie polityki klimatycznej UE – wnioski z konferencji na temat przyszłości Europy.

3. Lepsza komunikacja w zakresie praktyk łagodzenia skutków zmian klimatu w rolnictwie.

4. Europejskie rynki i infrastruktura wodorowa.

5. Narzędzia efektywnej alokacji funduszy UE.

6. Zielona przedsiębiorczość jako motor przemian.

7. Spółdzielnie energetyczne w Europie Środkowej i Wschodniej jako sposób na wzmocnienie pozycji społeczności lokalnych w zakresie zrównoważonej transformacji.

8. Zależność pomiędzy produkcją żywności a zmianami klimatycznymi.

9. Europa na kolei: Wzmocnienie europejskiego ducha poprzez budowę sieci kolejowych.

10. Strategie polityczne i komunikacyjne w celu lepszego kształtowania procesu renowacji budynków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

11. Obrońcy praw uchodźców na rzecz europejskiego prawa klimatycznego.

12. Współpraca na rzecz działań klimatycznych.

13. Młode pokolenia podejmują działania związane z łagodzeniem skutków klimatycznych i ochroną środowiska.

14. Doświadczenia zdobyte podczas prowadzenia projektów na rzecz transformacji energetycznej na Bałkanach Zachodnich.

W imieniu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) serdecznie zapraszamy na film EUKI promujący różne projekty wspierające neutralność klimatyczną i zachęcamy do włączenia się w działania EUKI.

Podobne wpisy