Menu Zamknij

Przekształcenie mobilności – w kierunku rozwiązań przyjaznych dla klimatu w Europie Środkowo-Wschodniej – webinarium EUKI

Reshaping mobility – towards a climate-friendly mobility in Central and Eastern Europe

W środę, 12 maja 2021 r. w godzinach 11:00-12:30 odbędzie się webinarium internetowe Akademii EUKI (Europejska Inicjatywa Klimatyczna) w temacie transportu, który odpowiada za  ponad jedną czwartą całkowitych emisji gazów cieplarnianych w (UE) oraz możliwościach redukcji zanieczyszczeń spowodowanych transportem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Transport jest głównym źródłem negatywnych wpływów na środowisko w Unii Europejskiej (UE) i przyczynia się do zmian klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i hałasu.

COVID-19 zmienił sposób, w jaki podróżujemy. Z jednej strony gwałtownie spadła liczba podróży w celach wypoczynkowych i rekreacyjnych. Do tej zmiany przyczyniły się środki ograniczające i nowa popularność “biur domowych”. Równocześnie nastąpiła zmiana w wykorzystaniu środków transportu.

Podczas gdy transport publiczny ucierpiał, transport rowerowy odnotował nieoczekiwany wzrost. Również korzystanie z prywatnych samochodów zyskało na popularności w czasach COVID, mimo że trend ten – poza rynkiem rowerowym – nie doprowadził do znaczącego wzrostu liczby rejestracji nowych samochodów.

Podsumowując, zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki pandemii wpłynęły na zmianę w kierunku mobilności, które warto przedyskutować.

Podczas tego wydarzenia online zostaną zaprezentowane dwa interesujące projekty Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI), które badają możliwość zwiększenia mobilności przy jednoczesnej redukcji negatywnych skutków transportu takich jak: emisja CO2, zanieczyszczenie powietrza, korki drogowe i hałas. Oba projekty badają zastosowanie swoich najlepszych pomysłów w terenie. Szczególną uwagę zwraca się na promocję zeroemisyjnych i niskoemisyjnych środków transportu (np. rowerów, poruszanie się pieszych, autobusów, pociągów), które mogłyby zastąpić niektóre środki transportu o wysokim poziomie emisji (np. samochody lub samoloty krótkodystansowe).

Wydarzenie to jest otwarte dla wszystkich osób zainteresowanych zrównoważoną mobilnością. Bardzo mile widziane będą uwagi i pomysły na to, jak zwiększyć znaczenie wyników projektów w trakcie lub po zakończeniu wydarzenia.

Przewidziane są sesje pytań i odpowiedzi z prelegentami, podczas których będzie można zadawać pytania. Sesja będzie prowadzona w języku angielskim.

Poniżej znajduje się załączona agenda.
Z wydarzeniem można będzie się połączyć poprzez link poniżej:
Reshaping mobility – towards a climate-friendly mobility in Central and Eastern Europe
on Wednesday, 12 May 2021
11:00-12:30 CET, via this MS Teams link*Podobne wpisy