Menu Zamknij

Podsumowanie warsztatów z dnia 26.02.2021 r. w ramach prowadzonych działań promocyjnych, upowszechniających założenia projektu pn. „EDINA”. Temat przewodni: Rozwiązania dla miejskich obszarów rewitalizacji.

Podsumowanie warsztatów z dnia 26.02.2021 r. w ramach prowadzonych działań promocyjnych i upowszechniających założenia projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich” realizowany z dwoma partnerami: Fundacją Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.).

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) działającej w imieniu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU).

W warsztatach wzięli udział przedstawicieli polskich miast posiadających ustanowioną Specjalną Strefę Rewitalizacji oraz przedstawiciele Ministerstw, Instytucji publicznych i organizacji takich jak: Ministerstwo Klimatu i  Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Sendzimira, Krajowy Punkt URBACT, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Fundacja Poszanowania Energii, IWO – Inicjatywa Mieszkaniowa dla Europy Wschodniej z Berlina, Insar  – biuro urbanistyczne zajmujące się opracowywaniem koncepcji planistycznych i urbanistycznych dla gmin, województw, regionów, oraz organizacji publicznych i prywatnych w Niemczech oraz dr. Kay Pöhler z niemieckiego banku inwestycyjnego KfW.

Spotkanie składało się z trzech części:

W pierwszej części powitalnej architekci i urbaniści z biura urbanistycznego INSAR z Berlina zaprezentowali  rozmaite rozwiązania projektowe śródmiejskich dzielnic na przykładzie miast zlokalizowanych w Niemczech. Omawiane były również takie tematy jak adaptacja do zmian klimatu i ochrona dziedzictwa: Błękitno- zielona infrastruktura w historycznych dzielnicach miast, mobilność, komunikacja i partycypacja społeczna w procesach rewitalizacji miast. Natomiast przedstawiciele polskich miast przedstawiali rozwiązania projektowe w obrębie SSR swoich miast.

Kolejna prezentacja dotyczyła finansowania obszarów rewitalizacji w odniesieniu do Programu Modernizacji Miejskiej Energetyki, zaprezentowana została przez dr. Kay Pöhler z banku inwestycyjnego KfW w Niemczech.

Następnie przeprowadzono dwie rundy warsztatów z udziałem przedstawicieli z polskich miast, fundacji zajmujących się efektywnością energetyczną (FPE) i Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Pierwsza część była poświęcona rozwiązaniom dotyczącym dotacji do remontów przyznawanych w SSR, które zostały przyjęte przez miasta:
I runda: Jak zdefiniować zasady przyznawania dotacji, aby promować prywatne remonty w Specjalnych Strefach Rewitalizacji? Celem tej części była ocena rozwiązań przyjętych w uchwałach w sprawie dotacji do remontów w SSR, a także ich ewentualnych przełożenia na poprawę efektywności energetycznej.

Druga część warsztatów była poświęcona identyfikacji pozycji wymienionych w katalogu nakładów koniecznych pod kątem możliwości uwzględnienia z zakresu efektywności energetycznej:
II runda: Jak określić zasady przyznawania dotacji w celu promocji poprawy efektywności energetycznej remontowanych budynków w Specjalnych Strefach Rewitalizacji?

Podsumowanie ustaleń warsztatu z 26.02.2021 r. „Narzędziownik: Jakie rady i wskazówki mogą być przekazane przez miasta posiadające uchwaloną Specjalna Strefę Rewitalizacji innym miastom, które tej strefy nie posiadają lub są w trakcie jej planowania?


Podobne wpisy