Menu Zamknij

„Jak włączyć jakość środowiska wewnętrznego Indoor environmental quality (IEQ) do krajowych długoterminowych strategii renowacji”.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Europejskiego Instytutu Efektywności Budowlanej Building Performance Institute Europe (BPIE) pt. „Jak włączyć jakość środowiska wewnętrznego Indoor environmental quality (IEQ)  do krajowych długoterminowych strategii renowacji”.

https://www.bpie.eu/publication/policy-paper-how-to-integrate-indoor-environmental-quality-within-national-long-term-renovation-strategies/

Opracowanie zostało wydane w czerwcu 2019 roku przez Buildings Performance Institute Europe (BPIE). Buildings Performance Institute Europe (BPIE) to Europejski Instytut  typu non profit, którego działalność skupia się na niezależnej analizie i rozpowszechnianiu wiedzy w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. BPIE jest wiodącym, niezależnym liderem wiedzy specjalistycznej na temat charakterystyki energetycznej budynków, wspomagającym neutralność klimatyczną w Europie i na świecie.

Jakość środowiska wewnętrznego (IEQ) ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie, komfort, dobre samopoczucie i wydajność. Głównymi wyznacznikami IEQ są jakość powietrza w pomieszczeniach, komfort cieplny, światło dzienne i komfort akustyczny. Wszystkie powyższe czynniki mają wpływ na jakość życia, zdrowia i ogólne samopoczucia użytkowników budynków.

Wg opracowania spędzamy około 90% naszego czasu w pomieszczeniach zamkniętych, kluczowe jest zapewnienie odpowiednich parametrów  IEQ w celu uzyskania zdrowego i komfortowego środowiska wewnętrznego. Punktem wyjścia jest prawodawstwo budowlane, a w szczególności Długoterminowe Strategie Renowacji w Państwach Członkowskich UE.

BPIE  (Building Performance Institute Europe) w niniejszym opracowaniu pokazuje w jaki sposób główne prawodawstwo UE w tej dziedzinie, zmieniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD, 2018/844) pozwala zoptymalizować poziom zdrowia, jakości powietrza wewnątrz budynku oraz w jaki sposób zharmonizować wymagania dotyczące komfortu wewnętrznego w Państwach Członkowskich UE. Stanowi doskonałą okazję do zintegrowania IEQ i charakterystyki energetycznej oraz włączenia środków promujących IEQ oraz rozwiązań do Długoterminowych Strategii Renowacji w Państwach członkowskich UE.

Opracowanie zostało utworzone w j. angielskim. Opracowanie zostało zamieszczone również w naszym banku dobrych praktyk.

Podobne wpisy