Menu Zamknij

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik

Szanowni Państwo,
zapraszamy do przeczytania naszej najnowszej publikacji pt. „Poprawa efektywności budynków mieszkalnych na obszarach rewitalizacji – Narzędziownik”. Przyjmujemy zamówienia na bezpłatny egzemplarz do wyczerpania nakładu. Publikacja zawiera:

  • informacje na temat poprawy efektywności energetycznej w procesach rewitalizacji (uwarunkowania prawne prowadzenia procesu rewitalizacji, programowanie narzędzi wsparcia, łączenie różnych dostępnych źródeł finansowania, różne sposoby informowania prywatnych inwestorów o możliwych wsparciach finansowania robót budowlanych na poszczególnych etapach modernizacji budynku, dobre praktyki dotacyjne w Specjalnych Strefach Rewitalizacji).
  • metody kompleksowej poprawy efektywności energetycznej poprzez polepszenie parametrów technicznych budynków w procesach inwestycyjnych (różne sposoby modernizacji budynków poprawiające efektywność energetyczną i standard budynku wykorzystując różne źródła energii w zależności od lokalnych uwarunkowań i udziału różnych interesariuszy, weryfikacja uzyskanych efektów energetycznych i kosztów eksploatacji budynku przed i po remoncie, kolejność wykonywania prac modernizacyjnych).

Narzędziownik jest rezultatem dwuletniego projektu pn.: „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich”. Liderem projektu jest Instytut Rozwoju Miast i Regionów, zaś partnerzy: Fundacja Poszanowania Energii oraz Inicjatywy Na Rzecz Mieszkalnictwa dla Europy Wschodniej (IWO e.V.).

Poradnik dedykowany jest: urzędom miast/gmin posiadającym gminne programy rewitalizacji lub inne programy dotacyjne, wspierające remonty budynków prywatnych, właścicielom / zarządcom nieruchomości, wspólnotom / spółdzielniom mieszkaniowym, towarzystwu budownictwa społecznego, organizacjom pozarządowym lub innym zainteresowanych podmiotom.

Zespół autorski Instytutu Rozwoju Miast i Regionów:
Emilia Grotowska
Edyta Tomczyk
Katarzyna Spadło
Anna Szpura
Zespół autorski Fundacji Poszanowania Energii:
Jerzy Kwiatkowski
Joanna Rucińska
Katarzyna Rędzińska
Małgorzata Jędrzejowska-Popiołek
Maciej Mijakowski
Michał Świątecki
Maciej Robakiewicz
Zespół autorski Inicjatywy Na Rzecz Mieszkalnictwa dla Europy Wschodniej (IWO e.V.):
Inga Rovbutas
Redakcja: Edyta Tomczyk
Recenzja naukowa: dr inż. Maciej Robakiewicz
Korekta: Natalia Dziarmakowska
Projekt okładki i opracowanie komputerowe: Emilia Grotowska

Zamów publikację!

Publikacja jest również dostępna w wersji pdf na naszej stronie internetowej do pobrania tutaj

Projekt jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Działań na rzecz Klimatu (BMWK). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w ramach Unii Europejskiej (UE) w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.


Podobne wpisy