Menu Zamknij

EUKI – Konferencja sieciująca 2022, BERLIN 20 – 21 Wrzesień. WSPIERANIE ZIELONEJ TRANSFORMACJI

Zespół projektu EDINA serdecznie dziękuje organizatorom konferencji EUKI oraz wszystkim prelegentom za możliwość wzięcia udziału w tak ciekawym wydarzeniu zatytułowanym Wspieranie zielonej transformacji #EUKICON22

Dziękujemy również za możliwość wspólnego świętowania 5-letniej współpracy EUKI na rzecz poprawy warunków klimatycznych w Europie.

Podczas konferencji omawiano między innymi następujące tematy takie jak:

Jak dążyć do neutralności klimatycznej w czasach kryzysu? Jak przyspieszyć przejście na odnawialne systemy energetyczne?

Pakiet Fit for 55 oraz niedawno zaproponowany Pakiet REPowerEU są kluczowymi punktami odniesienia dla wszystkich interesariuszy klimatycznych z Europy.


Podczas warsztatów wypracowaliśmy ciekawe wnioski dotyczące poprawy efektywnosci energetycznej takie jak:

  • punkty konsultacyjne, które udzielałyby informacji o możliwym wsparciu finansowym prac na poszczególnych etapach modernizacji budynku, a także o tym, jak łączyć różne źródła środków,
  • doradcy energetyczni, którzy wspólnie z beneficjentami analizują ich wydatki na energię i procent zużycia energii, a także polecają najbardziej potrzebne usprawnienia energooszczędne,
  • różne narzędzia energetyczne, takie jak na przykład kalkulator efektywności energetycznej, dostępne dla konsumentów,
  • dobra współpraca z architektami i konserwatorami zabytków w celu zachowania wartości historycznej budynków zabytkowych w zakresie instalacji różnych odnawialnych źródeł energii.

Była to również świetna okazja do spotkania z przedstawicielami innych projektów i nawiązania kontaktów!


Na całym kontynencie coraz bardziej nabiera tempa potrzeba transformacji naszych gospodarek, miast i sposobów życia w kierunku czystszej i bardziej zielonej przyszłości. Jak możemy wykorzystać tę dynamikę? Które źródła energii i technologie pomagają zapewnić niezależność energetyczną w krótkiej perspektywie, a w dłuższej pobudzić działania na rzecz klimatu? Jakie rozwiązania zapewniają już projekty EUKI, a czego jeszcze potrzeba, aby przyszłość była neutralna dla klimatu?
Konferencja EUKI 2022 zapewniła ponad 250 członkom projektu EUKI, przedstawicielom Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Działań Klimatycznych (BMWK) oraz Komisji Europejskiej przestrzeń do zastanowienia się nad tymi pytaniami.

Zapraszamy również do zapoznania się z raportami pokonferencyjnymi EUKICON2022 – Wspieranie zielonej transformacji, Kryzys energetyczny jest punktem zwrotnym, Instrumenty finansowania oraz Trzy ścieżki przyszłości. Otwarcie konferencji dostępne na YouTube.


Więcej informacji można znaleźć pod linkiem

EDINA projekt – plakat
Przykłady niektórych projektów EUKI

Podobne wpisy