Menu Zamknij

Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu / Wyszukiwarka EkoDotacji

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, który jako pierwszy w Polsce jest interdyscyplinarnym ośrodkiem zajmującym się zmianami klimatu i ich skutkami. Ośrodek swoje działania rozpoczął od kwietnia 2020 r. w strukturach IOŚ-PIB i dostarcza wiedzę i rozwiązania w zakresie polityki klimatycznej, wspierając administrację publiczną i samorządy, współpracując m.in. ze środowiskiem akademickim oraz instytutami naukowymi i badawczymi w kraju i zagranicą, wspiera również biznes i organizacje pozarządowe.

Ośrodek realizuje projekty z zakresu adaptacji do zmian klimatu, społeczno-ekonomicznych skutków zmian klimatu, edukacji klimatycznej, niskoemisyjnego transportu. Swoje działania prowadzi w obszarach między innymi odporności klimatycznej (szczególnie miejskiej), Gospodarki Obiegu Zamkniętego, sprawiedliwej transformacji, zielonych technologii, zielonych finansów.

W ramach platformy internetowej Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu została uruchomiona wyszukiwarka EkoDotacji, która działa pod adresem http://ekodotacje.ios.edu.pl/

W wyszukiwarce EkoDotacji znajduje się ponad 100 programów finansowego wsparcia ekologicznych inwestycji. Narzędzie przygotowane przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu (działa w ramach Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego) ma ułatwiać znajdywanie środków na ekologiczne inwestycje – od instalacji paneli fotowoltaicznych poczynając, a na programach edukacji ekologicznej kończąc. Jest bazą wiedzy na temat aktualnych programów wsparcia w zależności od rodzaju danej inwestycji.

Więcej informacji na temat wyszukiwarki EkoDotacji znajduje się na stronie na stronie: https://ios.edu.pl/aktualnosci/ruszyla-wyszukiwarka-ekodotacji-wszystkie-rodzaje-wsparcia-zielonych-inwestycji-w-jednym-miejscu/

Podobne wpisy