Menu Zamknij

Raport z międzynarodowych warsztatów REHVA pn. “People-Centred Energy Performance Certificates for Buildings” na temat Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

REHVA to Federacja Europejskich Stowarzyszeń Branży Grzewczej, Wentylacyjnej i Klimatyzacyjnej założona w 1963 roku. Organizacja reprezentuje ponad 120.000 projektantów instalacji wentylacyjnych, inżynierów usług budowlanych, techników i ekspertów z 26 krajów europejskich.

REHVA utworzyła platformę do nawiązywania międzynarodowych kontaktów zawodowych i wymiany wiedzy, realizując wizję poprawy zdrowia, komfortu, bezpieczeństwa i efektywności energetycznej we wszystkich budynkach i społecznościach. REHVA przyczynia się do rozwoju technicznego i zawodowego, śledzi zmiany w polityce UE i reprezentuje interesy swoich członków na poziomie UE i na świecie.

Zapraszamy do zapoznania się z interesującym raportem z międzynarodowych warsztatów pn. „People-Centred Energy Performance Certificates for Buildings”. Czyli co ludzie myślą na temat Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance Certificates – EPC) na stronie artykułu REHVA: https://www.rehva.eu/rehva-journal/chapter/people-centred-energy-performance-certificates-for-buildings

W warsztatach online wspieranych przez Federację REHVA wzięli udział eksperci i naukowcy z BEUC – Europejskiej Organizacji Konsumentów – oraz z siedmiu siostrzanych projektów Horyzontu 2020 Next Generation EPCertificates cluster.

Według BEUC – Europejskiej Organizacji Konsumentów – Świadectwa (EPC) powinny funkcjonować jako narzędzie integrujące szeroki zakres usług doradczych oraz powinny być dostępne dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, jak i posiadać bardziej zaawansowane opcje w stosunku do wymogów bardziej kosztownych inwestycji, przynoszących większe zyski w dłuższej perspektywie. Powinny być bardziej czytelne i zrozumiałe zarówno dla konsumentów, instalatorów, ekspertów, jak i przedstawicieli władz publicznych oraz skłaniać ich do działania w odpowiednim czasie i w sposób świadomy, zarówno z technicznego, jak i finansowego punktu widzenia. W tym względzie istnieje potrzeba, aby świadectwa przedstawiały solidne odniesienie do kosztów związanych z wykorzystaniem energii (i zarządzania nią), jak i z modernizacją w  lokalnym kontekście w zależności od specyfiki danego rynku.

Spotkanie polegało na prezentowaniu szeregu projektów zespołów Next Generation EPCertificates takich jak :  U-CERT, QualDeEPC, X-tendo, ePANACEA, EPC RECAST, D^2EPC, E-DYCE

Pomimo tego, iż każdy z projektów wypracował swoją własną wizję na temat ulepszenia istniejących systemów świadectw, niemniej jednak zaprezentowano wspólne podejście:

 • bardziej przyjazna forma i dostępność produktów i usług związanych z Świadectwem charakterystyki energetycznej budynków dla potencjalnego użytkownika,
 • wspieranie procesu podejmowania decyzji dotyczących renowacji energetycznych,
 • innowacyjność w zakresie wskaźników i obsługi/użytkowania danych (komfort, zrównoważony rozwój, Smart Readiness, aspekt finansowy itp.),
 • wzmocnienie oceny, certyfikacji i weryfikacji świadectw,
 • wymiana wiedzy i doświadczeń,
 • ulepszone powiązania pomiędzy świadectwem a planowaniem (głębokiej) renowacji energetycznej (ulepszenia w istniejących systemach certyfikacji),
 • zwiększona jakość i niezawodność świadectwa,
 • ekonomiczna wykonalność systemów świadectw,
 • rozwój w kierunku dynamicznych i szybko reagujących na zmiany świadectw,
 • kompatybilność i porównywalność świadectwa w szerokich ramach UE opartych na standardach EPB (Energy Performance of Buildings) charakterystyki energetycznej budynków,
 • wzmocnienie komunikacji pomiędzy konsumentami, ekspertami, zarządcami i świadomymi użytkownikami,
 • wsparcie dla osób oceniających i wystawiających certyfikaty (szkolenia, narzędzia, metodologie itp.),
 • zgodność i porównywalność w oparciu o normy międzynarodowe,
 • ulepszenie zasad, norm dotyczących renowacji budynków,
 • narzędzia online, które łączą wytyczne świadectw z głęboką modernizacją energetyczną,
 • utworzenie platformy (sieci) na tematy związane z dogłębną renowacją budynków,
 • skuteczna promocja i reklama świadectw energetycznych przykładowo w reklamach nieruchomości wraz z dostarczaniem konkretnych danych,
 • dostosowanie się do zmieniających się warunków i trendów w energetyce,
 • wykorzystanie najnowszych metod, narzędzi i technologii certyfikacji energetycznej w rzeczywistym środowisku,
 • dostosowanie norm i wytycznych świadectw do ustawodawstw unijnych oraz krajowych i wewnętrznych regulacji politycznych.
 • osiągnięcie wspólnego celu jakim jest redukcja emisji dwutlenku węgla.

Badania w odniesieniu do potrzeb zwykłych użytkowników i zarządców budynków jak i władz publicznych wykazały postrzeganie świadectw energetycznych jako zbiór informacji na temat:

 • zanieczyszczenia powietrza,
 • komfortu zamieszkania,
 • inteligentnych rozwiązań,
 • rzeczywistego zużycia energii,
 • podejścia do zużycia energii w kontekście dzielnicy,
 • bazy danych ,
 • informacji zawartych w dzienniku budowy,
 • dostosowania zaleceń, norm i wytycznych,
 • możliwych opcje finansowania,
 • One-Stop-Shop.

Podsumowując Świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (EPC) powinny przede wszystkim stanowić narzędzie dzięki któremu budynki staną się w dłuższej perspektywie bardziej przyjazne, zdrowsze do zamieszkania, energooszczędne, spełniające wymogi neutralności klimatycznej.

Podobne wpisy