Menu Zamknij

Nowe wytyczne na poziomie UE dotyczące adaptacji budynków do zmian klimatu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nowymi wytycznymi technicznymi na poziomie UE dotyczącymi adaptacji budynków do zmian klimatu. Dokument został opracowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Działań Klimatycznych oraz Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej. Raport zawiera syntezę istniejących metod, specyfikacji, najlepszych praktyk i wytycznych dotyczących budowy i renowacji budynków.

Wytyczne techniczne rozpoczynają się od przeglądu założeń polityk, a następnie przedstawiają sposoby przeprowadzania ocen wrażliwości na klimat i ryzyka dla budynków. Zawiera również możliwą metodę oceny odporności na klimat.

Wskazówki dotyczące najlepszych praktyk:

  • Przedstawia wskazówki techniczne dotyczące metod adaptacji do klimatu, które mają na celu odniesienie się zarówno do nowych, jak i istniejących budynków w różnych strefach klimatycznych Europy.
  • Przedstawia rozwiązania adaptacyjne w związku z zagrożeniami klimatycznymi, które najbardziej wpływają na środowisko budowlane.
  • Pokazuje działania, które można podjąć w celu poprawy charakterystyki budynku w tym strategie dla właścicieli, operatorów, użytkowników, decydentów, inżynierów, architektów i ubezpieczycieli.

Te wytyczne na poziomie UE stanowią również informację na temat odporności budynków na klimat w związku z wdrażaniem inicjatyw UE w zakresie Zielonego Ładu, takich jak Fala Renowacji, Nowy Europejski Bauhaus, Strategia Adaptacji do Klimatu, zmiany dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych, ramy zrównoważonego rozwoju dla budynków, zielone zamówienia publiczne, Ścieżka Przemian w Budownictwie, unijna taksonomia dla zrównoważonych działań oraz programy finansowania UE, takie jak Instrument Odnowy i Odporności, InvestEU i finansowanie regionalne.

Pełne wytyczne można przeczytać tutaj i tutaj.

Powstała również dedykowana strona na platformie Climate-ADAPT.

Zobacz film.

Podobne wpisy