Menu Zamknij

Podsumowanie ostatnich z serii trzech warsztatów, które odbyły się w dniu 12.03.2021 r. Temat przewodni: Poprawa wydajności energetycznej budynków.

Podsumowanie warsztatów z dnia 12.03.2021 r. w ramach prowadzonych działań promocyjnych i upowszechniających założenia projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i w obszarach miejskich” realizowany z dwoma partnerami: Fundacją Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.).

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) działającej w imieniu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU). Nadrzędnym celem EUKI jest wspieranie współpracy klimatycznej w Unii Europejskiej (UE) w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

W warsztatach wzięli udział przedstawicieli polskich miast, w których ustanowiona jest Specjalna Strefa Rewitalizacji, w szczególności przedstawiciele miasta Kalisz, Płock, Włocławek, Bytom i Łódź, Fundacji Sendzimira, Krajowego Punktu URBACT, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Fundacji Poszanowania Energii oraz eksperci FPE z zakresu działań podnoszenia efektywności energetycznej budynków dr inż. Joanna Rucińska i dr inż. Jerzy Kwiatkowski, a także Marcin Kwiatos, kierownik Działu Analiz i Technologii, Veolia Energia Łódź.

W podsumowaniu dotychczasowych spotkań podkreślono uzgodnienia następujących punktów:

Piątkowe spotkanie składało się z trzech części:
W pierwszej części dr inż. Joanna Rucińska przedstawiła prezentację pn. „Efektywność energetyczna”, w której zostały omówione podstawowe zagadnienia związane z efektywnością energetyczną od charakterystyki energetycznej budynku – stan istniejący po kompleksową modernizację wykorzystującą różne źródła energii z udziałem wielu interesariuszy na przykładzie polskich wyzwań.

Następnie w ramach otwartej dyskusji omówiono korzyści, płynące z podniesienia efektywności budynku zwłaszcza dla jego użytkownika końcowego, przedstawiono także różne możliwości dofinansowania modernizacji istniejących budynków oraz łączenia tych źródeł dofinansowania w ramach Specjalnych Stref Rewitalizacji.

W drugiej części spotkania odbyła się prezentacja p. Marcina Kwiatosa, kierownika Działu Analiz i Technologii, Przedsiębiorstwa ciepłowniczego Veolia Energia Łódź, której system ciepłowniczy oparty jest na biomasie z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań i który wspomaga mieszkańców, wspólnoty mieszkaniowe w ograniczaniu zużycia ciepła na obszarach objętych rewitalizacją w Łodzi. Pan Marcin zaprezentował przykłady projektów, w ramach których Veolia opracowuje koncepcje i buduje sieci ciepłownicze z przyłączeniem do obiektów i budynków mieszkalnych w historycznych dzielnicach Łodzi.

W trzeciej części spotkania we wstępie do pracy warsztatowej dr inż. Jerzy Kwiatkowski zaprezentował przykłady kryteriów i oceny poprawy efektywności energetycznej budynków pod względem bezpieczeństwa, energooszczędności, innowacyjności i funkcjonalności.

Następnie odbyły się dwie rundy warsztatów:
I runda: Jakie powinny być minimalne wymagania energetyczne dla każdego projektu prowadzonego w obrębie Specjalnych Stref Rewitalizacji? W jaki sposób powinny być zdefiniowane premie za dodatkowe rozwiązania w zakresie efektywności  energetycznej remontowanych budynków?

II runda: Jak połączyć różne źródła dofinansowania remontów poprawiających efektywność energetyczną budynków w SSR?

Podsumowując obie tury stwierdzono, że możliwość zastosowania kryteriów, które nie odnosiłyby się szczegółowo do konkretnych rozwiązań takich jak próg wejścia czy też check – listy byłyby korzystne pod względem podnoszenia świadomości inwestora w zakresie poszukiwania nowych, dostępnych rozwiązań poprawiających energooszczędność budynku i środowiska. Zaproponowano również możliwość stworzenia takiego narzędzia pomocnego dla miast udzielających dotacji w Specjalnych Strefach Rewitalizacji. Zaakcentowano, że ważna jest kolejność prac remontowych w zintegrowanym podejściu do remontu i być może temu mogłyby posłużyć paszporty energetyczne  w formie przewodnika, w jaki sposób podnosić krok po kroku energooszczędność budynku zwiększając jego klasę energetyczną i w jaki sposób określić minimalne wymogi na poszczególnych etapach realizowanych prac.

Zaplanowane prace mogłyby się wiązać również z katalogiem możliwych źródeł dofinansowania w tym mogłyby się łączyć przykładowo z programem „Czyste powietrze”  i w ramach tego programu z dofinansowaniami takimi jak Stop smog czy Ulga termomodernizacyjna.  Bardzo przydatne w tego typu zaplanowanych działaniach  byłyby punkty doradcze, które informowałyby o możliwych wsparciach finansowania robót budowlanych na poszczególnych etapach modernizacji budynku.

Warto w sposób kompleksowy polepszać parametry techniczne budynku, dostosowując się do uwarunkowań lokalnych i celów strategicznych miast.

Zaproponowano utworzenie 4 – elementowego katalogu działań wraz z wskazaniem dostępnych źródeł dofinansowania w ramach takich kategorii jak:
1. podstawowe prace remontowe,
2. dodatkowe  działania modernizacyjne,
3. źródła energii,
4. otoczenie budynku.
Warsztaty zakończyły cykl spotkań przeprowadzonych zgodnie z poniższą mapą drogową:

Niebawem zaprosimy Państwa do dyskusji projektu narzędziownika.

Podobne wpisy