Menu Zamknij

Web-Seminarium Akademii European Climate Initiative (EUKI): Podsumowanie niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – spostrzeżenia na temat osiągnięć polityki klimatycznej i strategii współpracy drugiej połowy 2020 r

Web-seminarium Akademii EUKI odbędzie się 9 lutego 2021 roku.

Przedstawiciele Federalnego  Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Republiki Federalnej Niemiec (niem. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) oraz projektu EUKI Three4Climate przedstawią podsumowanie Prezydencji Niemiec w Radzie Unii Europejskiej, osiągnięcia polityki klimatycznej oraz współpracę pomiędzy różnymi aktorami jakie miały miejsce w drugiej połowie 2020 roku.

W pierwszej części web-seminarium przedstawiciele Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU), Dr Eva Kracht (Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Polityki Europejskiej), Caterina Salb (Konsultant) i Mateja Kahmann (Policy Officer), krótko wyjaśnią koncepcję Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i przedstawią podsumowanie niemieckiej Prezydencji ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w zakresie polityki klimatycznej. W drugiej części, Sigrid Lindner (Guidehouse), Camille Serre (adelphi) i Marlies Bock (Unabhängiges Institut für Umweltfragen e.V.), przedstawią działania w ramach projektu EUKI Three4Climate, którego celem jest wspieranie wielopoziomowej współpracy na rzecz działań klimatycznych i przełożenie idei Prezydencji Trio pomiędzy Niemcami, Portugalią i Słowenią na konkretną współpracę na wszystkich poziomach zarządzania – między innymi przedstawienie działań w ramach projektu z gminami i szkołami. Na zakończenie przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi z prelegentami.

Podsumowanie tego wydarzenia zamieścimy na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Podobne wpisy