Menu Zamknij

Ankieta online opiniująca działania Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

W imieniu Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI), Ministerstwa Środowiska Niemiec i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU) serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie online opiniującej działania Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI).

W celu dalszego udoskonalania EUKI, BMU zleciło przeprowadzenie zewnętrznej oceny EUKI, przez GFA Consulting Group GmbH.

W ramach tej oceny stworzono ankietę online, do której dostęp można uzyskać pod następującym linkiem: https://gfasurvey.limequery.com/519238?lang=en

Celem ankiety jest uzyskanie szerokiej opinii na temat EUKI, wdrażanych instrumentów i osiągnięć. Zapraszamy do udziału w ankiecie nie tylko agencje realizujące projekt oraz partnerów, ale także lokalnych interesariuszy projektu.

Prosimy pamiętać, że ankieta online jest otwarta tylko do 28 maja!

EUKI zostało utworzone w 2017 roku przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU) w celu wzmocnienia współpracy w zakresie rozwoju i realizacji polityki klimatycznej UE. Poprzez EUKI wspierane są inicjatywy, które wzmacniają dialog europejski, wymianę dobrych praktyk, podnoszenie świadomości i transfer know-how. EUKI koncentruje się na wzajemnym uczeniu się i wymianie dobrych praktyk w zakresie ochrony klimatu pomiędzy różnymi grupami. W międzyczasie EUKI wsparła ponad 100 projektów, które są realizowane w 25 krajach.

Z góry dziękujemy za udział w ankiecie!

Podobne wpisy