Menu Zamknij

Podsumowanie warsztatów inauguracyjnych, które miały miejsce 12.02.2021 r. w ramach prowadzonych działań promocyjnych i upowszechniających założenia projektu pn. „EDINA “.

Podsumowanie warsztatów inauguracyjnych, które miały miejsce 12.02.2021 r. w ramach prowadzonych działań promocyjnych i upowszechniających założenia projektu pn. „EDINA – Rozwój efektywności energetycznej w Specjalnych Strefach Rewitalizacji i na obszarach miejskich” realizowany z dwoma partnerami: Fundacją Poszanowania Energii oraz Housing Initiative for Eastern Europe (IWO e.V.).

Projekt ten jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI) działającej w imieniu Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych (BMU).

W warsztatach wzięli udział przedstawicieli polskich miast posiadających ustanowioną Specjalną Strefę Rewitalizacji oraz przedstawiciele Ministerstw, Instytucji publicznych oraz organizacji takich jak: Ministerstwo Klimatu i  Środowiska, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Fundacja Sendzimira, Krajowy Punkt URBACT, Instytutu Rozwoju Miast i Regionów, Fundacja Poszanowania Energii, IWO – Inicjatywa Mieszkaniowa dla Europy Wschodniej z Berlina, Insar  – biuro urbanistyczne zajmujące się opracowywaniem koncepcji planistycznych i urbanistycznych dla gmin, województw, regionów, oraz organizacji publicznych i prywatnych w Niemczech.

Spotkanie składało się z trzech części:
W pierwszej części powitalnej zaprezentowano cele, które wpisują się  w  Długoterminową Strategię Renowacji, zespół oraz działania w ramach projektu „EDINA”.

W kolejnej części warsztatów pn. Perspektywa międzynarodowa eksperci ds. urbanistyki i planowania przestrzennego z biura urbanistycznego INSAR z Berlina zaprezentowali przykłady rozwiązań oraz wyzwań związanych z poprawą efektywności obszarów miejskich w Niemczech natomiast specjaliści z dziedziny efektywności energetycznej z Fundacji Poszanowania Energii podzielili się swoją wiedzą w zakresie lokalnej poprawy efektywności energetycznej w Polsce.

Ostatnia część to Warsztaty przeprowadzone z udziałem miast z SSR, przedstawicieli fundacji zajmujących się efektywnością energetyczną (FPE, Sendzimira) i Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które były poświęcone dobrym praktykom związanym z efektywnością energetyczną w Niemczech i Polsce.

Warsztaty składały się z dwóch części:
I runda: Jakie wyzwania i rozwiązania są wspólne dla Niemiec i Polski w kontekście poprawy efektywności energetycznej na obszarach rewitalizacji?

II runda: Unikatowe rozwiązania polskich obszarów rewitalizacji – Jakie rozwiązania w kontekście poprawy efektywności energetycznej na obszarach rewitalizacji mogą stanowić inspiracje dla innych miast?

Podobne wpisy