Menu Zamknij

Autor: Edina

Web-Seminarium Akademii European Climate Initiative (EUKI): Podsumowanie niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej – spostrzeżenia na temat osiągnięć polityki klimatycznej i strategii współpracy drugiej połowy 2020 r

Web-seminarium Akademii EUKI odbędzie się 9 lutego 2021 roku. Przedstawiciele Federalnego  Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego Republiki Federalnej Niemiec (niem. Bundesministerium für Umwelt,…